0

Vulkán Gorelyj (Kamčatka)

Aktuality
Vulkán Gorelyj (Kamčatka)

Vulkán Gorelyj (Kamčatka)

17.12.2015

Kamčatka je místo plné aktivních vulkánů chrlících lávu a popel téměř každý den. A věřte nebo ne, původní obyvatelé Ruští indiáni se těchto nebezpečných krásek obávali a měli je v úctě. Dle místních pověr ve vulkánech žijí mocní duchové, kteří skrz vulkány vyjadřují svou nespokojenost. Mezi nejznámější a nejmajestátnější vulkány patří Gorelyj. Dnes se již místní obyvatelé vulkánů nebojí a mnoho z nich Vám cestu na vrchol klidně ukáže. Jen si dávejte pozor na to, komu za cestu zaplatíte, protože někteří cestu na vrcholek jistě znají, ale některým jde jen o Vaše drahocenné rubly. Možná Vám výšlap na sopku může připadat poněkud nudný a obyčejný, ale věřte, že ten pocit když vstanete nad kráterem, určitě stojí za to a bloudění po úbočí stále činné sopky má prostě něco do sebe. Cestou na vulkán Gorelyj si možná budete připadat jako byste už dávno opustili Zemi a ocitli se v pusté měsíční krajině. Roky explozí vyvrhly do okolí obrovské množství prachu a kamenů, které z okolní krajiny udělali bezlesou krajinu. Na místních svazích dnes přežívají pouze polámané keře a trocha trávy. Cestu k vrcholku Vám ukážou zbytky lávových proudů, které se místy drolí do ostrých vrcholků. V kráteru o průměru několika set metrů syčí a cáká siřičité jezírko, které vyfukuje smrduté plyny do ovzduší. Po několika hodinové únavné cestě je zvykem posedět a odpočinout si na okraji kráteru. Zde se můžete pokochat neskonalou krásou něčeho tak nebezpečného jako je vulkán Gorelyj